با توجه به نیاز سازمان های بزرگ به داشتن اینترنتی با بستر مناسب که قادر به پاسخگویی به حجم بالایی از تراکنش ها و جوابگویی نازهای خاص هر سازمان باشد.صبانت، اقدام به تعریف پلن هایی با توجه به نیاز های سازمان های بزرگ نموده است که در عین مقرون به صرفه بودن هزینه اینترنت، کیفیت بالا و مناسبی را نیز در اختیار سازمان ها قرار می دهد.
پلن های فروش به قرار زیر می باشد :

طرح طلایی

 • 20/000/000تومان
 • 12 ماهه
 • سرعت :2048kbps
 • ترافیک :50G
 • ضریب دسترسی :100%

طرح نقره ای

 • 10/000/000 تومان
 • 12 ماهه
 • سرعت :2048kbps
 • ترافیک :25G
 • ضریب دسترسی :100%

طرح برنز

 • 4/000/000 تومان
 • 12 ماهه
 • سرعت :2048kbps
 • ترافیک :10G
 • ضریب دسترسی :100%

© 2013 Seabird. All rights reserved. Theme by parsapp.net.