سرعت بالای دانلود و آپلود، حجم نامحدود، پهنای باند اختصاصی ،ip اختصاصی ، دسترسی 100% به اینترنت در هر زمان،از نیاز های شرکت های امروزی می باشد. که این امر را نیز با تعریف پلن های فروش زیر و با نصب آنتن اختصاصی برای شما فراهم نموده ایم.

طرح سبز

 • 4/000/000 تومان
 • سرعت :
 • ترافیک :
 • ضریب دسترسی :100%

طرح قرمز

 • 2/000/000 تومان
 • سرعت :
 • ترافیک :
 • ضریب دسترسی :100%

طرح آبی

 • 400/000 تومان
 • سرعت :
 • ترافیک :
 • ضریب دسترسی :100%

© 2013 Seabird. All rights reserved. Theme by parsapp.net.